Ett WELL-certifierat kontorshus

När människor mår bra är de mer engagerade, fokuserade och produktiva. För att ge våra hyresgäster de bästa förutsättningarna till välmående medarbetare är Citygate certifierad enligt den internationella standarden WELL som utforskar hur design och konstruktion kan optimeras, för att främja människors hälsa och välbefinnande.

LEED Platinum

WELL Guld

Fossilfri energi

Högsta nivån i LEED

Citygate har från allra start arbetat efter ambitiösa hållbarhetsmål som belönats med den högsta Platinum-märkningen i det globala certifieringssystemet LEED, som identifierar, genomför och mäter miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Med LEED-certifieringen kan du som hyresgäst känna dig trygg med att ni valt ett kontorshus som lever upp till högt ställda miljökrav och att vi underlättar till hållbara val i huset.

Gröna hyresavtal

För att lösa dagens klimatutmaningar krävs det gemensamma insatser. Därför skriver vi gröna hyresavtal med våra hyresgäster för att uppmuntra till ett hållbart tänk i alla led och för att vi tillsammans ska bidra till att minska fastighetens miljöpåverkan. Avtalet avser allt från avfallshantering, återvinning och materialval till energi- och resurseffektiv användning av Citygates lokaler.

Fossilfritt för framtiden

Citygate drivs till 100 % av förnybar och närproducerad el från Göteborg Energis solcellspark i Utby, endast ett stenkast bort. Tack vare en energieffektiv helhetslösning i huset med fjärrvärme, fjärrkyla och olika energieffektiviseringsåtgärder minimeras Citygates samlade behov av el. Samtidigt som vi erbjuder våra hyresgäster regelbundna rapporter om deras energiförbrukning och ger tips på vad de kan göra för att minska på fastighetens miljöpåverkan.

För ett mer inkluderat samhälle

Ända sedan projektet med Citygate inleddes har det i husets regi drivits flera initiativ med syfte att minska utanförskap och främja sysselsättning genom att skapa möjligheter för människor att få arbetslivserfarenhet och anställning. En av dessa engagemang är vårt tajta samarbete med Angeredsgymnasiet där vi utöver studiebesök, läxhjälp och mentorskap var med och utformade tillfällen och aktiviteter inom gymnasiekursen "Hållbar samhällsbyggnad". Där elever under tre års tid fått följa utvecklingen av Citygate och vad det innebär att bygga Nordens högsta kontorshus. Vårt sociala hållbarhetsarbete består idag av flera pågående aktiviteter och vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att också vara med och engagera sig.  

Citygates sociala engagemang

För att våra insatser ska göra skillnad för människor samarbetar vi med föreningar och partners som delar våra värderingar och strävar mot samma mål som vi gör – att förebygga utanförskap och främja sysselsättning.

Några av våra engagemang under 2023-2024 är:

•  Citygate samarbetar med stiftelsen Läxhjälpen så att dom kan erbjuda ytterligare två elever sex timmars läxhjälp i veckan under ett helt läsår.
•  Citygate har skänkt ett Redlocker-skåp till Angeredsgymnasiet för ungas rätt till gratis mensskydd.
•  Citygate engagerade sig i Musikhjälpens tema ”Ingen ska behöva dö av hunger” med en insamlingsbössa där pengar skänktes av såväl Citygate som från hyresgäster i huset.
•  Citygate donerade pengar till Stadsmissionens viktiga arbete som ger barnfamiljer i fattigdom varma kläder, mat och julklappar för en bättre tillvaro under julen.