Ett hälsocertifierat kontorshus

Citygate är certifierat enligt WELL Certified ™ Gold. Vilket betyder att det är utformat för att uppmuntra människor till en hälsosam och hållbar livsstil. När medarbetare mår bra är de mer fokuserade, engagerade och produktiva på sitt arbete, och har färre sjukdagar. Därför finns det idag ett stort intresse för hälsosamma arbetsplatser

Att erbjuda en god fysisk arbetsmiljö gör inte bara att medarbetare trivs på en mer generell nivå, det ökar också produktiviteten.
Forskningsrapport från Nordiska ministerrådet.

Tio områden för en bättre hälsa

WELL är en internationell hälsocertifiering som utifrån medicinsk och vetenskaplig forskning har ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggnad de befinner sig i. Certifieringen omfattas av tio grundläggande hälso-områden och representerar framtiden för modernt byggande. Allt mäts och kontrolleras noga av extern part för att nå upp till högt ställda krav. Kategorierna består av ljud, ljus, luft, rörelse, kost, gemenskap, sinne, material, vatten och termisk komfort.

Att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet, minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom med 24 procent
Karolinska Institutet

Enklare att få till en aktiv vardag

Regelbunden fysisk aktivitet är nödvändig för god hälsa. Ändå är det allt för många som tillbringar större delen av dagen stillasittande, vilket enligt forskning kan vara lika riskfyllt som rökning. För att främja mer rörelse i vardagen har vi gjort det enklare att ta cykeln till jobbet, med cykelhotell där omklädningsrum med dusch och handduksservice ingår. För dig som vill träna i anslutning till arbetsdagen finns ett gym i huset, som drivs av Omnia, med alla redskap man kan tänkas behöva och yogasal för både träning och återhämtning. På dörrar och andra ytor i huset finns piktogram som uppmuntrar till att ta trappan – som dessutom är placerad centralt i husets entré. Och på skärmar vid receptionen visas vilka fina promenadstråk som finns i närområdet längs med Mölndalsån och Gullbergsån. Perfekt att ta del av inför nästa ”walk and talk”.

Generöst ljusinsläpp för mer energi

Tillgång till mycket dagsljus är viktigt för att hålla igång energin under arbetsdagen. Det gör det lättare att behålla en sund dygnsrytm som gör oss mindre sömniga dagtid, mildrar depressioner och förbättrar vår koncentrationsnivå. Med Citygates stora fönsterpartier som sträcker sig längs med husets ytterfasad 144 meter upp i luften, får du som arbetar i huset god tillgång till dagsljus – på alla kontorsplatser och övriga ytor i huset. Möjligheten att blicka ut över en vidunderlig utsikt och följa vädret och årstidsväxlingarna har också en positiv påverkan på välbefinnandet. Och med husets stora gemensamma terrass kan både arbetsplats, lunch- och fikarum flyttas utomhus – när vädret tillåter, vilket bidrar till extra dagsljus och variation i arbetsmiljön. 

Ju mer åtkomlig grönskan är, både i form av utsikt från arbetsplatsen och i form av möjlighet att ta rast ute, desto mindre ofta är man stressad.
Naturen som kraftkälla, Naturvårdsverket

Lägre stressnivåer med behaglig ljudakustik

På Citygate arbetar vi aktivt med ljudnivåerna i huset. Vi har en väl genomarbetad akustik, både i de allmänna utrymmena och i kontorslokalerna, för att sänka människors stressnivå och bidra till ett högre välbefinnande. Bakgrundsljud är kontrollerat och materialval och vinklar är anpassade för att skapa en behaglig ljudmiljö. Den vackra träpanelen, som är så signifikant för husets innemiljö, har inte bara ett visuellt värde utan har också en ljuddämpande effekt. Där vi i atriet, där många människor vistas samtidigt, har satt en ljudabsorberande duk bakom träpanelerna för en trivsam miljö.

Förbättrad luftkvalitet ökar individuell kognitiv funktion med upp till 61 procent.
Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2016

Frisk luft för ett bättre mående

Dålig luftkvalitet bidrar till en rad negativa hälsoeffekter som allergier, astma och andra luftvägsbesvär. Därför arbetar vi noggrant för att säkerställa luftkvaliteten i Citygate med omfattande mätningar efter högt ställda krav. Vi har till exempel rökförbud på hela området och ett effektivt system med tre olika mattor i entrén för att skadliga partiklar inte ska dras med in i huset. För att undvika källor till luftföroreningar har vi valt giftfria och naturliga material i exempelvis mattor och målarfärg. Vi har också sedumtak som täcker 3 200 kvm av Citygates takytor med växtlighet som utgör ett skafferi för insekter och har en positiv effekt på den biologiska mångfalden och fördröjer dagvattnet. Vi lägger också stor vikt på korrekt ventilation och effektiv luftfiltrering för att luften utomhus - som är påverkad av föroreningar från trafik, byggande och förbränning - inte ska försämra luftkvaliteten inomhus. För att säkerställa den termiska komforten i huset använder vi miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla som både ger ett lågt koldioxidavtryck och säkerställer en behaglig inomhustemperatur.

Återhämtning på kontoret

I takt med att utbrändhet och annan psykisk ohälsa ökar blir det allt viktigare med arbetsplatser som skapar utrymme för paus och reflektion. Utöver grönska och varierande färger i huset som ska ha positiv påverkan på människors hälsa, har det utformats zoner i de allmänna ytorna som möter olika typ av behov till återhämtning. Som en träningslokal för dig som behöver rörelse, en terrass för dig som vill vara utomhus eller en stor trappa i entrén och soffgrupper om du vill slå dig ner och blicka ut över alla människor som rör sig i The Village. På skärmarna bakom receptionen kan du få tips på härliga promenadstråk i närområdet och vi förbereder också vilorum och personalrum i alla hyresgästers lokaler.

Värdet av gemenskap

För många är gemenskapen på kontoret den främsta anledningen till att man trivs på sitt arbete. Därför finns det flera mötesplatser i Citygate där du kan umgås med dina kollegor och träffa nya människor över kontorsgränserna. Här kan ni träna tillsammans i gymmet, ta en gemensam lunch i restaurangen eller ta en kaffepaus på terrassen. Även i Citygates entré – husets sociala hjärta - har utformats för att skapa möten mellan människor.  Här finns inbjudande soffgrupper, en trappa att slå sig ner i och en välkomnande reception. Husets café och restaurang finns också här - The Village – vars namn inspirerats av den traditionella byn där människor stöttade och hjälpte varandra för att tillsammans bidra till gemenskap och trivsel.

Återhämtning behövs flera gånger om dagen och inte bara på helgen eller semestern.
Psykologen Niclas Almén i boken "Återhämtningsguiden. Må bra trots press och stress" (2021)

Hälsosam och näringsrik mat

I Citygate är det lätt att göra hälsosamma val. I husets lunchrestaurang The Village, som Compass Group driver, erbjuds variationsrik mat som är i säsong. Vid varje lunch presenteras en inbjudande grönsaksbuffé med många olika alternativ som du väljer innan du tar kolhydrater och protein. Genom att själv lägga till dig maten och väga den innan betalning, påverkar du själv din portionsstorlek och minskar på så sätt matsvinn. Compass Group driver också Citygates café där det bland annat finns frukt, smoothies, chiapudding och lättare lunchsallader som också går i linje med husets hälsoprofil och uppmuntran till sundare kostvanor.

Kvalitetssäkrad dricksvatten

I Sverige är vi generellt bortskämda med god tillgång till bra dricksvatten. Som en del av WELL-certifieringen ingår att vi noggrant har kontrollerat vattenkvaliteten vilket är allt ifrån temperaturer och PH-värden till klorider och partiklar. Detta betyder att du som är hyresgäst i Citygate alltid är garanterad dricksvatten av högsta kvalitet.