Användarvillkor nyhetsbrev


Information om personuppgiftsbehandling

Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av Skanska Sverige CDN AB ("Skanska") som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanska ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna kommer att användas i syfte att administrera din prenumeration av nyhetsbrevet, och kan även komma att användas för att visa dig personifierad kommunikation i sociala kanaler. Vill du inte ta fortsatt del av sådana utskick, vänligen kontakta oss på erika.gummesson@skanska.se .

För mer information om hur Skanska och dess koncernbolags personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter, läs om personuppgiftsbehandling och vår användning av cookies i våra Användarvillkor: