2022.11.07

100 procent lokal solenergi ska driva Citygate

Nordens högsta kontorsbyggnad, Skanskas Citygate i Gårda, kommer till 100 procent att drivas med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Det står klart sedan Skanska och Göteborg Energi tecknat ett långsiktigt avtal där Skanska köper cirka hälften av den elproduktion som genereras i solcellsparken. Solenergin blir sista pusselbiten i en energieffektiv helhetslösning för Citygate.