2023.03.01

Vi välkomnar Castra Väst AB till Citygate

Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med IT konsultbolaget Castra Väst AB om 402 kvm kontorsyta. Inflyttning sker den 1 september.